6
  • HD
Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư - Love in Between, Love in Between 2020 HD Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tử Vi Lưu Niên, xoay quanh câu chuyện ân oán giang hồ, mưu đồ quyền chính cũng như tình yêu day dứt giữa Tả Khanh Từ và Tô Vân Lạc. Thuở nhỏ, mẫu thân Tả Khanh Từ sống phận thiếp lẽ, bị vợ cả hạ độc nên dù là công tử độc nhất của Hầu phủ nhưng Tả Khanh Từ phải sống mai danh ẩn tích. Tô Vân Lạc mang trong mình dòng máu Hồ cơ, bị người Hán khinh rẻ, chỉ riêng sư phụ ở bên nuôi dưỡng, chăm sóc cho nàng. Sau này, sư phụ của Tô Vân Lạc phát điên, nàng trở thành sát thủ để kiếm tiền mua thuốc, mời thầy lang. Trong một lần tình cờ, Tả Khanh Từ gặp Tô Vân Lạc, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng gặp nhiều sóng gió bởi cách biệt thân phận, bí ẩn quốc gia, thù hận giang hồ.

Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư - Love in Between, Love in Between 2020 HD

Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tử Vi Lưu Niên, xoay quanh câu chuyện ân oán giang hồ, mưu đồ quyền chính cũng như tình yêu day dứt giữa Tả Khanh Từ và Tô Vân Lạc. Thuở nhỏ, mẫu thân Tả Khanh Từ sống phận thiếp lẽ, bị vợ cả hạ độc nên dù là công tử độc nhất của Hầu phủ nhưng Tả Khanh Từ phải sống mai danh ẩn tích. Tô Vân Lạc mang trong mình dòng máu Hồ cơ, bị người Hán khinh rẻ, chỉ riêng sư phụ ở bên nuôi dưỡng, chăm sóc cho nàng. Sau này, sư phụ của Tô Vân Lạc phát điên, nàng trở thành sát thủ để kiếm tiền mua thuốc, mời thầy lang. Trong một lần tình cờ, Tả Khanh Từ gặp Tô Vân Lạc, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng gặp nhiều sóng gió bởi cách biệt thân phận, bí ẩn quốc gia, thù hận giang hồ.

Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư thuyết minh Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư lồng tiếng Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư vietsub Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư phụ đề Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư ổ phim Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư phimmoi Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư bilutv Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư hdonline Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư phimbathu Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư phim3s Tải Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư mới Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư cập nhật Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 1 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 2 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 3 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 4 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 5 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 6 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 7 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 8 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 9 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 10 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 11 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 12 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 13 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 14 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 15 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 16 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 17 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 18 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 19 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 20 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 21 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 22 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 23 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 24 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 25 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 26 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 27 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 28 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 29 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 30 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 31 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 32 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 33 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 34 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 35 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 36 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 37 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 38 Phim Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư tập Tập 39 Phim Love in Between Phim Love in Between thuyết minh Phim Love in Between lồng tiếng Phim Love in Between vietsub Phim Love in Between phụ đề Phim Love in Between ổ phim Phim Love in Between phimmoi Phim Love in Between bilutv Phim Love in Between hdonline Phim Love in Between phimbathu Phim Love in Between phim3s Tải Phim Love in Between Phim Love in Between mới Phim Love in Between cập nhật Phim Love in Between tập Tập 1 Phim Love in Between tập Tập 2 Phim Love in Between tập Tập 3 Phim Love in Between tập Tập 4 Phim Love in Between tập Tập 5 Phim Love in Between tập Tập 6 Phim Love in Between tập Tập 7 Phim Love in Between tập Tập 8 Phim Love in Between tập Tập 9 Phim Love in Between tập Tập 10 Phim Love in Between tập Tập 11 Phim Love in Between tập Tập 12 Phim Love in Between tập Tập 13 Phim Love in Between tập Tập 14 Phim Love in Between tập Tập 15 Phim Love in Between tập Tập 16 Phim Love in Between tập Tập 17 Phim Love in Between tập Tập 18 Phim Love in Between tập Tập 19 Phim Love in Between tập Tập 20 Phim Love in Between tập Tập 21 Phim Love in Between tập Tập 22 Phim Love in Between tập Tập 23 Phim Love in Between tập Tập 24 Phim Love in Between tập Tập 25 Phim Love in Between tập Tập 26 Phim Love in Between tập Tập 27 Phim Love in Between tập Tập 28 Phim Love in Between tập Tập 29 Phim Love in Between tập Tập 30 Phim Love in Between tập Tập 31 Phim Love in Between tập Tập 32 Phim Love in Between tập Tập 33 Phim Love in Between tập Tập 34 Phim Love in Between tập Tập 35 Phim Love in Between tập Tập 36 Phim Love in Between tập Tập 37 Phim Love in Between tập Tập 38 Phim Love in Between tập Tập 39 Phim Trung Quốc Phim hay 2020