8
  • HD
Hữu Phỉ - Legend of Fei, Legend of Fei 2020 Hoàn tất (51/51) HD Hữu Phỉ – Legend of Fei (2021) bộ phim lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ 17, non sông chia Nam – Bắc cai trị. Phim truyền hình Trung Quốc Hữu Phỉ xoay quanh cuộc đời con gái chủ trại thổ phỉ – Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), nằm ở giữa 2 vùng nam bắc và cũng là nơi bình yên duy nhất tách biệt khỏi khói lửa chiến tranh thời bấy giờ. Chu Phỉ từ nhỏ ngoài việc sống cùng gia đình, luyện võ và vui chơi cùng bạn ra thì nàng chưa từng phải lo nghĩ điều gì. Thế nhưng tại họa bắt đầu ập đến với cô cũng như trại thổ phỉ của cha mình trong một lần xuống núi. Chu Phỉ vô tình cứu được các huynh đệ của mình, rồi theo chân họ làm tiếp nhiệm vụ đưa gia đình một trung thân về trại và chẳng may giữa đường bị quan quân vây giết chỉ còn nàng và 1 tiểu thư thoát được. Từ đây các biến cố liên tục xảy ra và Chu Phỉ bị cuốn vào những âm mưu, ân oán giữa các phe phái, gia tộc. Nàng và chàng thiếu niên Tạ Duẫn (Vương Nhất Bác thủ vai) cùng nhau trải qua những khó khăn cực khổ, cùng nhau trưởng thành, trở thành anh hùng của thời đại và đồng thời là danh dao một thời.

Hữu Phỉ - Legend of Fei, Legend of Fei 2020 Hoàn tất (51/51) HD

Hữu Phỉ – Legend of Fei (2021) bộ phim lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ 17, non sông chia Nam – Bắc cai trị. Phim truyền hình Trung Quốc Hữu Phỉ xoay quanh cuộc đời con gái chủ trại thổ phỉ – Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), nằm ở giữa 2 vùng nam bắc và cũng là nơi bình yên duy nhất tách biệt khỏi khói lửa chiến tranh thời bấy giờ. Chu Phỉ từ nhỏ ngoài việc sống cùng gia đình, luyện võ và vui chơi cùng bạn ra thì nàng chưa từng phải lo nghĩ điều gì.

Thế nhưng tại họa bắt đầu ập đến với cô cũng như trại thổ phỉ của cha mình trong một lần xuống núi. Chu Phỉ vô tình cứu được các huynh đệ của mình, rồi theo chân họ làm tiếp nhiệm vụ đưa gia đình một trung thân về trại và chẳng may giữa đường bị quan quân vây giết chỉ còn nàng và 1 tiểu thư thoát được.

Từ đây các biến cố liên tục xảy ra và Chu Phỉ bị cuốn vào những âm mưu, ân oán giữa các phe phái, gia tộc. Nàng và chàng thiếu niên Tạ Duẫn (Vương Nhất Bác thủ vai) cùng nhau trải qua những khó khăn cực khổ, cùng nhau trưởng thành, trở thành anh hùng của thời đại và đồng thời là danh dao một thời.

Phim Hữu Phỉ Phim Hữu Phỉ thuyết minh Phim Hữu Phỉ lồng tiếng Phim Hữu Phỉ vietsub Phim Hữu Phỉ phụ đề Phim Hữu Phỉ ổ phim Phim Hữu Phỉ phimmoi Phim Hữu Phỉ bilutv Phim Hữu Phỉ hdonline Phim Hữu Phỉ phimbathu Phim Hữu Phỉ phim3s Tải Phim Hữu Phỉ Phim Hữu Phỉ mới Phim Hữu Phỉ cập nhật Phim Hữu Phỉ tập Tập 1 Phim Hữu Phỉ tập Tập 2 Phim Hữu Phỉ tập Tập 3 Phim Hữu Phỉ tập Tập 4 Phim Hữu Phỉ tập Tập 5 Phim Hữu Phỉ tập Tập 6 Phim Hữu Phỉ tập Tập 7 Phim Hữu Phỉ tập Tập 8 Phim Hữu Phỉ tập Tập 9 Phim Hữu Phỉ tập Tập 10 Phim Hữu Phỉ tập Tập 11 Phim Hữu Phỉ tập Tập 12 Phim Hữu Phỉ tập Tập 13 Phim Hữu Phỉ tập Tập 14 Phim Hữu Phỉ tập Tập 15 Phim Hữu Phỉ tập Tập 16 Phim Hữu Phỉ tập Tập 17 Phim Hữu Phỉ tập Tập 18 Phim Hữu Phỉ tập Tập 19 Phim Hữu Phỉ tập Tập 20 Phim Hữu Phỉ tập Tập 21 Phim Hữu Phỉ tập Tập 22 Phim Hữu Phỉ tập Tập 23 Phim Hữu Phỉ tập Tập 24 Phim Hữu Phỉ tập Tập 25 Phim Hữu Phỉ tập Tập 26 Phim Hữu Phỉ tập Tập 27 Phim Hữu Phỉ tập Tập 28 Phim Hữu Phỉ tập Tập 29 Phim Hữu Phỉ tập Tập 30 Phim Hữu Phỉ tập Tập 31 Phim Hữu Phỉ tập Tập 32 Phim Hữu Phỉ tập Tập 33 Phim Hữu Phỉ tập Tập 34 Phim Hữu Phỉ tập Tập 35 Phim Hữu Phỉ tập Tập 36 Phim Hữu Phỉ tập Tập 37 Phim Hữu Phỉ tập Tập 38 Phim Hữu Phỉ tập Tập 39 Phim Hữu Phỉ tập Tập 40 Phim Hữu Phỉ tập Tập 41 Phim Hữu Phỉ tập Tập 42 Phim Hữu Phỉ tập Tập 43 Phim Hữu Phỉ tập Tập 44 Phim Hữu Phỉ tập Tập 45 Phim Hữu Phỉ tập Tập 46 Phim Hữu Phỉ tập Tập 47 Phim Hữu Phỉ tập Tập 48 Phim Hữu Phỉ tập Tập 49 Phim Hữu Phỉ tập Tập 50 Phim Hữu Phỉ tập Tập 51 END Phim Legend of Fei Phim Legend of Fei thuyết minh Phim Legend of Fei lồng tiếng Phim Legend of Fei vietsub Phim Legend of Fei phụ đề Phim Legend of Fei ổ phim Phim Legend of Fei phimmoi Phim Legend of Fei bilutv Phim Legend of Fei hdonline Phim Legend of Fei phimbathu Phim Legend of Fei phim3s Tải Phim Legend of Fei Phim Legend of Fei mới Phim Legend of Fei cập nhật Phim Legend of Fei tập Tập 1 Phim Legend of Fei tập Tập 2 Phim Legend of Fei tập Tập 3 Phim Legend of Fei tập Tập 4 Phim Legend of Fei tập Tập 5 Phim Legend of Fei tập Tập 6 Phim Legend of Fei tập Tập 7 Phim Legend of Fei tập Tập 8 Phim Legend of Fei tập Tập 9 Phim Legend of Fei tập Tập 10 Phim Legend of Fei tập Tập 11 Phim Legend of Fei tập Tập 12 Phim Legend of Fei tập Tập 13 Phim Legend of Fei tập Tập 14 Phim Legend of Fei tập Tập 15 Phim Legend of Fei tập Tập 16 Phim Legend of Fei tập Tập 17 Phim Legend of Fei tập Tập 18 Phim Legend of Fei tập Tập 19 Phim Legend of Fei tập Tập 20 Phim Legend of Fei tập Tập 21 Phim Legend of Fei tập Tập 22 Phim Legend of Fei tập Tập 23 Phim Legend of Fei tập Tập 24 Phim Legend of Fei tập Tập 25 Phim Legend of Fei tập Tập 26 Phim Legend of Fei tập Tập 27 Phim Legend of Fei tập Tập 28 Phim Legend of Fei tập Tập 29 Phim Legend of Fei tập Tập 30 Phim Legend of Fei tập Tập 31 Phim Legend of Fei tập Tập 32 Phim Legend of Fei tập Tập 33 Phim Legend of Fei tập Tập 34 Phim Legend of Fei tập Tập 35 Phim Legend of Fei tập Tập 36 Phim Legend of Fei tập Tập 37 Phim Legend of Fei tập Tập 38 Phim Legend of Fei tập Tập 39 Phim Legend of Fei tập Tập 40 Phim Legend of Fei tập Tập 41 Phim Legend of Fei tập Tập 42 Phim Legend of Fei tập Tập 43 Phim Legend of Fei tập Tập 44 Phim Legend of Fei tập Tập 45 Phim Legend of Fei tập Tập 46 Phim Legend of Fei tập Tập 47 Phim Legend of Fei tập Tập 48 Phim Legend of Fei tập Tập 49 Phim Legend of Fei tập Tập 50 Phim Legend of Fei tập Tập 51 END Phim Trung Quốc Phim hay 2020